Digitaliserat javisst!
Men personligt engagemang
kan aldrig digitaliseras.
Ibrahim – Projektledare digitalisering

Eden

Vi är en gedigen redovisningsbyrå som ger dig ett digitalt ekonomistöd för dig som företagare

Vad är en redovisningsbyrå?

En redovisningskonsult på en redovisningsbyrå kan hjälpa till med en rad olika bokförings- och redovisningstjänster. Redovisning är ett vidare begrepp än bokföring och innefattar den löpande bokföringen och även bokslutårsredovisning och deklarationer. En redovisningsbyrå kan alltså hjälpa företag med allt från den löpande bokföringen, till exempel momsarbetsgivaravgifter och löner, till årsredovisningar, bokslut och deklarationer. Vissa redovisningsbyråer specialiserar sig inom områden som koncernredovisning, företagsrådgivning eller affärsutveckling. Allt arbete på en redovisningsbyrå ska följa god redovisningssed vilket betyder att redovisningen ska ske enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis. Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är att redovisningskonsulten sköter bokföringen och redovisningen medan revisorn granskar bokföringen och årsredovisningen.

Ägarstöd

Som företagare och entreprenör är du ofta ensam i dina beslut. Bolla dina idéer med oss – vi är en partner som stöttar i frågor man kanske inte kan ta med någon i sin egen närhet eller organisation.

Ekonomiskt analys

Starkt resultat = god likviditet är inte alltid en sanning. Företaget kan gå riktigt bra utan en stark kassa. Vi hjälper dig att se signalerna i tid, så att du i lugn och ro och med intakt självförtroende kan få till ett bra upplägg med t ex din bank.

Om din verksamhet börjar gå sämre kan det vara viktigt att snabbt få signal på vilken del av verksamheten som går dåligt. Våra skräddarsydda lösningar ger dig möjligheten att mäta det som är viktigt för dig, varken mer eller mindre.

Får du ditt bokslut och resultat flera månader efter bokslutsdatum? Tryck på exit och gör det istället Eden-way. Hos oss får du hjälp att sätta prognoser och göra bokslutsplaneringen innan ditt räkenskapsår är slut. I tid alltså. När det fortfarande finns tid att agera.

Skatt

Det är roligt att betala skatt, eller?! Missa inte chansen att skatteplanera din vardag och betala rätt skatt. Det tycker vi är toppen!

Kontakta oss för redovisning, vi finns i Västerås och hjälper dig!