Du är inte dig själv när du inte
har rätt förutsättningar!
Annelie — redovisningskonsult

Annelie Ankarsköld

Affärsrådgivning

Med vår affärsrådgivning kartlägger du behoven, får rätt förutsättningar och bygger rätt bolagsstruktur

 

Kartläggning av behov

Har ni en egen ekonomifunktion? Vill ni säkerställa att ni jobbar på rätt sätt utifrån ett finansiellt perspektiv hjälper vi till att kartlägga och utvärdera er organisation, befintliga rutiner, kompetens och system. Vi kvalitetssäkrar och identifierar eventuella svagheter och utvecklingsområden som många gånger går att effektivisera och automatisera. Självklart hjälper vi er genom hela implementationsprocessen om så önskas.

Företagsanalys

Vi hjälper dig att bli bättre. Genom att analysera olika delar av ditt företag kan du öka lönsamheten.

Konkurrentanalys – jämför dig!
Vilka är dina största konkurrenter och hur ligger ditt företag till jämförelsevis? På vilka områden finns förbättringspotential. Vad gör du exceptionellt bra som inte någon annan gör? Vi hjälper dig att identifiera och positionera dig i jämförelse med dina konkurrenter.

Ränteanalys – hur stor risk är du?
Betalar du rätt ränta idag i förhållande till vilken risk du utgör för bank eller finansieringsinstitut? Med hjälp av vårt verktyg analyserar vi den ränta du betalar idag och ser vilket förhandlingsutrymme som finns på marknaden. Med denna tjänst kan du spara mycket pengar! ​

Lönsamhetsanalys – ligger vi rätt?
Vi vet hur mycket kunder som man statistiskt tappar genom att höja priset en viss procent och det är faktiskt mindre än man tror. Med hjälp av vårt analysverktyg kan vi visa dig i kronor hur stor effekten blir av att höja/sänka priset, öka/minska volymen eller det som passar just ditt företags tjänster eller produkter.​

Bolagsstruktur

Vill du sprida ut dina risker, slippa onödigt höga administrativa kostnader eller knyta nyckelpersoner till ditt företag kan det finnas fördelar med att se över din bolagsstruktur. Vi hjälper dig.​

Kontakta oss för affärsrådgivning