Integritetspolicy och behandling av personuppgifter.

Vi på Eden & Co värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, vi tar ansvar för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. Här hittar du information om vårt arbete med integritet och dataskydd samt hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi använder bara personuppgifter till de ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter, vid eventuella frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på 021-470 35 00.

I denna policy kallas Eden & Co Redovisning AB, Orgnr: 556700-5433 för Eden & Co och är personuppgiftsansvarig.

Eden co integritet

Integritetspolicy​

Vi på Eden & Co värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, vi tar ansvar för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. Här hittar du information om vårt arbete med integritet och dataskydd samt hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi använder bara personuppgifter till de ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.
Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter, vid eventuella frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på 021-470 35 00.
I denna policy kallas Eden & Co Redovisning AB, Orgnr: 556700-5433 för Eden & Co och är personuppgiftsansvarig. 

Eden & Co och personuppgifter

​Eden & Co ansvarar för samtliga personuppgifter som du lämnar när du är i kontakt med oss, exempelvis via epost, möten, telefonsamtal eller event.
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera dig som fysisk person. Det kan t.ex. vara ditt namn, mailadress, telefonnummer men även bilder och ljudupptagningar även om inga namn nämns. 

Skydd av personuppgifter

​Vårt främsta ändamål med att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund eller leverantör. Som personuppgiftsansvarig har Eden & Co ansvaret för att GDPR följs och att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska lösningar, inlogg och specifik behörighet krävs för att komma åt samtliga system som hanterar dessa uppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Alla anställda på Eden & Co samt personuppgiftsbiträden och underbiträden följer även interna riktlinjer för dataskydd. 

Personuppgiftsbiträde

Eden & Co agerar som personuppgiftsbiträde till dig som kund när vi behandlar personuppgifter för kunds räkning, i dessa fall behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kunden och Eden & Co. Vi agerar alltid i enlighet med instruktionerna i personuppgiftsbiträdesavtalet.

Underbiträden​

​Eden & Co använder sig utav underbiträden till vissa av våra tjänster. Eden & Co förbinder sig i dessa fall att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa följer Dataskyddsförordningen. 

Överföring av information​

​Eden & Co och våra underbiträden sparar alla personuppgifter inom EU. Vi och våra biträden för inte vidare några personuppgifter om kunder/leverantörer till extern part. 

Dina rättigheter

​I GDPR benämns individer vars personuppgifter behandlas för registrerade. Som registrerad har du rätt att:

  • Få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör. Vi har samlat dessa i tabellen nedan, där visas bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
  • Veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
  • Begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Begära överföring av uppgifter som du lämnat till oss till annan personuppgiftsansvarig.
  • Åberopa begränsning i behandlingen av dina personuppgifter.
  • Åberopa rätten att bli glömd och få dina personuppgifter raderade, får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.
  • Invända mot en personuppgiftsbehandling, Eden & Co kommer då att upphöra med behandlingen under tiden ärendet utreds.
  • Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

    Detta kan du göra på www.datainspektionen.se

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår Integritetsskyddsansvarige via e-post på info@edenco.se eller ring på telefon 021-470 35 00.

Klicka här när du vill redigera.

Personuppgiftsbehandlingar 

 

Inhämtning av uppgifter

Eden & Co samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Det kan till exempel vara i samband med en intresseanmälan, jobbansökan, offertförfrågan eller när du ingår avtal med oss. Utöver det du själv lämnar till oss kan vi också samla in personuppgifter från tredje part, som till exempel adressuppgifter från offentliga register eller uppgifter från banker, upplysningsföretag eller kreditvärderingsinstitut.

Sparandet av uppgifter​

De personuppgifter vi samlar in om dig som registrerad är för att kunna upprätthålla ett avtal, en överenskommelse eller för att följa lagstiftningen. Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som krävs enligt gällande lagstiftning eller vad vi anser är nödvändigt för det specifika ändamålet. I nedan tabell kan du se lagringstiden för respektive ändamål.

Ändringar av Integritetspolicyn

Eden & co förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges längst ner på sidan. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar

Ordinarie version – 2020-06-10
Uppdatering av personuppgiftsbehandlingar  – 2020-09-23

Byt till Eden & Co

Vi vet att du är nyfiken på oss och gärna vill komma igång så snabbt som möjligt. Fyll i dina uppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort. Du får naturligtvis ett kostnadsförslag innan bytet träder i kraft.

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss direkt:

Västerås: 021-470 35 00
Stockholm: 08-735 55 54

Vilken tjänst är du intresserad av?