K2 eller K3?

K2 eller K3?

K3 är standardregelverket för redovisning, men för mindre bolag finns ett enklare regelverk som heter K2. Så fort ditt bolag klassas som ett större bolag så måste man byta från K2 till K3 (vanligtvis). Det kan dock finnas skäl att byta tidigare.
Något man bör ha i åtanke är att om man väljer att byta till K3 och sedan vill byta tillbaka till K2 igen så krävs det särskilda skäl för att kunna återgå.

K2
En fördel med K2 är att det är enkelt och standardiserat, samt att kraven på upplysningar i årsredovisningen är väldigt begränsade. Det är oftast lätt att deklarera en årsredovisning då K2 en stor del är anpassat för att följ svensk skattelagstiftning. Det kan också finnas kostnadsfördelar för bolaget då mer detaljerad redovisning vanligen kostar mer tid och pengar.

När måste man byta till K3?

Om företaget under två år uppfyller minst två av följande gränsvärden:
-bolaget har en omsättning som överstiger 80 miljoner kronor per år
-bolaget har en balansomslutning som överstiger 40 miljoner kronor
-bolaget har ett medeltal på över 50 anställda

Varför väljer mindre bolag K3?

Ibland kan K2 anses vara så enkel att regelverket upplevs trubbigt och inte så anpassat för ett företags unika förutsättningar.
Det kan finnas planer på att bolaget ska växa och bedöms bli ett större bolag. Kanske planerar man att ta in delägare eller sälja bolaget. Det kan också bero på till exempel att bolaget har lättare att följa sin utveckling eftersom K3 många gånger ger en mer rättvisande bild av företagets prestation.