Generationsskifte i fåmansföretag

De nuvarande skattereglerna har starkt missgynnat generationsskiften i fåmansbolag. Detta innebär att det alltså har blivit skattemässigt dyrare för säljaren att överlåta verksamheten till en närstående, snarare än till någon annan person.

De nya reglerna vid generationsskifte i fåmansföretag innebär att det i de flesta fall behandlas på samma sätt skattemässigt som vid en försäljning till någon utomstående.
Skillnaden är att den tidigare ägaren måste upphöra att vara verksam i företaget när företaget överlåts till närstående.

Om det sker en försäljning till en extern part kan den gamla ägaren arbeta kvar i företaget utan några negativa skatteeffekter.
De nya reglerna för generationsskifte i fåmansbolag träder kraft den 1 juli 2019.