Fördelar med Holdingbolag!

Går du i tankarna att starta ett holdingbolag? Här tänkte vi redogöra för några fördelar med att ha ett holdingbolag.
Men först, vad är egentligen ett holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Oftast bedriver inte holdingbolagen någon egen verksamhet, utan är istället moderbolag.
Utöver det är ett holdingbolag som vilket annat aktiebolag som helst.

-Ett holdingbolag är bra om du ska sälja ditt företag. Då finns möjligheten att sälja dotterbolaget skattefritt, detta för att den obeskattade vinsten från försäljningen hamnar i holdingbolaget.

– Vinster i dotterbolaget kan delas ut till holdingbolaget. Med ett holdingbolag kan du säkra upp kapital från den risk som det kan innebära att ha stor andel vinstmedel kvar i det rörelsedrivande bolaget.

-Holdingbolaget och dotterbolaget bildar tillsammans en koncern. Då finns möjlighet att låna ut pengar mellan dem.

-Under vissa förutsättningar kan man lämna koncernbidrag mellan de olika bolagen inom koncernen. Då kan man resultatutjämna mellan bolagen. Till exempel kan ett vinstdrivande företag minska sin skatt genom att flytta resultat och alltså ge koncernbidrag till ett företag i koncernen som redovisar förlust.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp med detta!
📞: 021 470 35 00